Akran Mentörlüğü

Akran Mentörlüğü Nedir?
“Akran Mentörlüğü Programı” üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin üst sınıflardaki öğrenciler tarafından üniversite yaşamına uyum sağlamasına destek olur. Dünyada birçok üniversitede örnekleri bulunan program Üniversitemizde 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılında “Mentör Eğitim Programı” ile hayata geçti. Mülakat ile seçilen mentör adayları 14 haftalık ve toplam 42 saatlik eğitim programına katıldılar. Eğitimin sonunda sınavda başarılı olan mentörler sertifikalarını aldılar.
Üniversitemizin ilk Akran Mentörleri 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılında Mentileriyle deneyimlerini paylaşmakta, onlara yol göstermektedirler.

Kimler Menti Olabilir?
Akran Mentörlüğü Programı menti başvurusu Üniversitemizde 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılında hazırlık ve birinci sınıfa kaydolan tüm öğrencilerimizin başvurusuna açıktır.

Menti Olmanın Avantajları

 • Üniversite yaşamı hakkında benzer süreçleri yaşamış birisinden bilgi alabilirsin.
 • Sosyal çevremi genişletebilirsin.
 • Bir problemle karşılaştığımda beni doğru kişilere ve ofislere yönlendirmesi için destek alabilirsin.
 • Akran Mentörlüğü Programı kapsamında düzenlene etkinliklere katılabilirsin.
 • Üniversite yaşamına daha çabuk uyum sağlayabilirsin.
 • Menti olduğunda sosyal destek elde edersin.
 • Sosyal ve mesleki bilgi birikimin daha hızlı artar.
 • İlişki desteği alırsın, dostluk kurarsın ve değerli olduğunu hissedersin.
 • Farklı öğrenim kaynaklarına ve anahtar kişilere ulaşırsın

Kimler Mentör Olabilir?

 • Üniversitemizde öğrenim görmek ve 2 ya da 3. sınıfta olanlar,
 • Gönüllülüğe açık olanlar,
 • ’Başka’’ ya açık olanlar,
 • Deneyimlerini paylaşmakta istekli olanlar,
 • Ekip çalışmasına açık olanlar,
 • Sakin, sabırlı ve esnek olanlar,
 • Teşvik edici, cesaretlendirici ve güçlendirici yaklaşımlar sergileyenler,
 • Etkin iletişim becerilerine sahip olmak, iyi bir dinleyici olanlar,
 • Genel not ortalaması (GANO) en az 2.50 olanlar.

Mentör Olmanın Avantajları

 • Sorumluluk sahibi olursun
 • Yardım edeceğin konuyla ilgili deneyimlisin ve hazırlıklısın
 • Araştırmacı yanın gelişir
 • Planlama yapmayı öğrenirsin
 • İlişki kurmayı ve sürdürmeyi/takip etmeyi öğrenirsin
 • Özgüvenin artar

Mentörün Görev ve Sorumlulukları

 • Yeni başlayan öğrencilerin Üniversite ortamına uyum sağlamalarına destek olmak,
 • Öğrenenin (Menti) haklarını ve sorumluluklarını bilmesine yardımcı olmak,
 • Ulaşılabilir olmak,
 • Görev tanımı dışında davranmamak, sınırlılıklarını bilmek,
 • Görev ve sorumluluklarını etik ilkeler çerçevesinde gerçekleştirmek.
2017-2018 Akran Mentörlüğü Takvimi

18-29 Eylül 2017

Menti Başvuruları

02-06 Ekim 2017 

Menti-Mentör Eşleştirmesi

09 Ekim 2017

Menti-Mentör Buluşması

09-13 Ekim 2017

Menti-Mentör Oryantasyonu

Ekim 2017-Mayıs 2018

Akran Mentörlüğü Program Etkinlikleri

Mayıs 2018  Menti-Mentör

Dönem Kapanış Etkinliği 

2017- 2018 Akran Mentörlüğü Ders Programı

GÜN / SAAT

EĞİTMEN

KONU

12.12.2017 / 17.00-20.00

Tüm Eğitmenler

“Akran Mentörlüğü Programı Hakkında Genel Bilgilendirme”

19.12.2017 / 17.00-20.00

Psk. Candan KAVALCI

“Akademik Güdülenme”

13.02.2018 / 17.00-20.00

Öğr. Gör. Nesteren GAZİOĞLU

“Etkin İletişim Yöntemleri”

20.02.2018 / 17.00-20.00

Prof. Dr. Gürkan DOĞAN

“Aslında Hiç Anlamıyorsun”

27.02.2018 / 17.00-20.00

Uzm. Psk. Ceyda TAHİNCİOĞLU

“Zaman Yönetimi”

06.03.2018 / 17.00-20.00

Arş. Gör. Esra ELMAS

“Kaygı ve Kaygıyla Başa Çıkma Stratejileri”

13.03.2018 / 17.00-20.00

Prof. Dr. Betül ÇOTUKSÖKEN

“Etik Açıdan Akran Mentörlüğü”

20.03.2018 / 17.00-20.00

Dr. Öğr. Üyesi Neşe ŞAHİN TAŞĞIN

“Üniversiteli Olmak: Ayrılmalar ve Yeniden Bağlanmalar”

27.03.2018 / 17.00-20.00

Prof. Dr. Hülya ŞİMGA

“Toplumsal Cinsiyet Eşitliği”

03.04.2018 / 17.00-20.00

Uzm. Psk. Ceyda TAHİNCİOĞLU

“Kendini Güvenle Ortaya Koyma”

10.04.2018 / 17.00-20.00

Prof. Dr. Hülya ŞİMGA

“Eleştirel Düşünme”

17.04.2018 / 17.00-20.00

Öğr. Gör. Nesteren GAZİOĞLU

“Farkında Olmak”

24.04.2018 / 17.00-20.00

Dr. Öğr. Üyesi Ferzan CURUN

“Kalıp Yargılar, Önyargılar, Ayrımcılık ve Başa Çıkma Yöntemleri”

24.04.2018 / 17.00-20.00

Prof. Dr. Bülent COŞKUN
Prof. Dr. Gürkan DOĞAN

“Ah Şu Hayat”

08.05.2018 / 17.00-20.00

Sınav Gözetmeni

Sınav

2016 – 2017 eğitim öğretim yılında eğitim almış ve mentörlük yapmaya hak kazanmış toplam 15 mentör şuanda 2017- 2018 eğitim öğretim yılı 85 menti ile eşleşmiş ve çalışmalarını yürütmektedir.
2017 – 2018 yılında toplam 40 mentör adayı 14 haftalık süreçte derslere devam etmektedirler.
 

Ayrıntılı bilgi için :
Telefon: 0216 626 10 50 (2062)
E-posta: [email protected]
Psk. Yasemin KILDIRAN