DAİRE BAŞKANLIĞIMIZ

Maltepe Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi,  2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 2880 Sayılı Kanun ile değişik 46. ve 47. maddeleri uyarınca düzenlenen 03 Şubat 1984 Tarih ve 18301 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Teşkilatlandırma Yönetmeliği’nin 10. maddesine dayanılarak hazırlanan ve Maltepe Üniversitesi Senatosunun onayıyla yürürlüğe giren yönerge doğrultusunda hizmet vermektedir.


Aslı Nur SENCER
Daire Başkanı