Öğrenci Konseyi

Öğrenci Konseyi; öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve geliştirilmesi amacıyla, yönetim organları ve öğrenciler arasında iletişim kurarak öğrencilerin beklenti ve isteklerini yönetim organlarına iletmek, eğitim öğretim konusundaki kararlara katılımı sağlamak amacıyla Rektörlüğün belirlediği bir program doğrultusunda öğrencilerin kendi aralarında demokratik usullerle kurdukları bir kurumdur.

Öğrenci katılımına önem veren Maltepe Üniversitesi, Öğrenci Konseyinin Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato toplantılarına katılımlarını sağlamakta, fikir ve önerilerini paylaşmaktadır. Ayrıca Konsey temsilcileri diğer ilgili komisyonlara da davet edilerek öğrencilerin dilek ve istekleri değerlendirilmektedir.   

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, çalışmalarını büyük ölçüde Öğrenci Kulüpleri ve Öğrenci Konseyi ile ortaklaşa yürütmekte,  aynı zamanda Öğrenci konseyinin alt guruplarıyla (fakülte, yüksekokullar bölüm, sınıf temsilcileri) iletişim halinde çalışmaktadır.

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ

ÖĞRENCİ KONSEYİ KURULTAYI SONUÇLANDI

            03.10.2014 tarihinde toplanan Öğrenci Konseyi Kurultayı, yapılan seçim sonunda yönetim kuruluna şu isimler seçildi.

 

Başkan                          : Ceyhun CİVELEK

Başkan Yardımcısı      : Esra ALBAYRAK

Başkan Yardımcısı      : Yasin ZORLU

Başkan Yardımcısı      : Ali Osman DULDA

Üye                               : Berkay BERKER

Üye                               : Çağatay KARAKUŞ

Üye                               : Miray TÜRKDOĞAN

Üye                               : Oğuzhan TOP

Üye                               : Mehmet Kaan ULUERGÜVEN

Üye                               : Atakan PEHLİVAN

Üye                               : Ahmet Can DÖŞEMECİ

Divan Kurulu              : Mustafa Sergen YILMAZ , Oğuzhan TOP , Mehmet Kaan ULUERGÜVEN

Denetleme Kurulu        : Berkay BERKER , Çağatay KARAKUŞ , Ahmet Can DÖŞEMECİ