Öğrenci Konseyi

Maltepe Üniversitesi Öğrenci Konseyi; öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve geliştirilmesinde haklarını gözetmek, ulusal çıkarlar konusunda duyarlı olmalarını sağlamak amacıyla oluşturulan bir kurumdur.  Üniversite yönetim organları ile öğrenciler arasında etkili bir iletişim kurarak öğrencilerin beklenti ve isteklerini yönetim organlarına iletir, bu bağlamda  öğrencilerin eğitim – öğretim konusundaki kararlara katılımını sağlar.
 
Öğrenci Konseyi Genel Kurulu, Maltepe Üniversitesinin fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve enstitülerin öğrenci temsilcilerinden oluşur ve Konseyin en yüksek karar organıdır.


2014-2015 Akademik Yılı Öğrenci Konseyi seçimleri  22 Eylül 2 Ekim 2014 tarihleri arasında yapılacaktır.