Öğrenci Konseyi

Maltepe Üniversitesi Öğrenci Konseyi; öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve geliştirilmesinde haklarını gözetmek, ulusal çıkarlar konusunda duyarlı olmalarını sağlamak amacıyla oluşturulan bir kurumdur.  Üniversite yönetim organları ile öğrenciler arasında etkili bir iletişim kurarak öğrencilerin beklenti ve isteklerini yönetim organlarına iletir, bu bağlamda  öğrencilerin eğitim – öğretim konusundaki kararlara katılımını sağlar.
 
Öğrenci Konseyi Genel Kurulu, Maltepe Üniversitesinin fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve enstitülerin öğrenci temsilcilerinden oluşur ve Konseyin en yüksek karar organıdır.


2014-2015 Akademik Yılı Öğrenci Konseyi seçimleri  22 Eylül 2 Ekim 2014 tarihleri arasında yapılacaktır.

 

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ

ÖĞRENCİ KONSEYİ KURULTAYI SONUÇLANDI

 

 

            03.10.2014 tarihinde toplanan Öğrenci Konseyi Kurultayı, yapılan seçim sonunda yönetim kuruluna şu isimler seçildi.

 

Başkan                          : Ceyhun CİVELEK

Başkan Yardımcısı      : Esra ALBAYRAK

Başkan Yardımcısı      : Yasin ZORLU

Başkan Yardımcısı      : Ali Osman DULDA

Üye                               : Berkay BERKER

Üye                               : Çağatay KARAKUŞ

Üye                               : Miray TÜRKDOĞAN

Üye                               : Oğuzhan TOP

Üye                               : Mehmet Kaan ULUERGÜVEN

Üye                               : Atakan PEHLİVAN

Üye                               : Ahmet Can DÖŞEMECİ

Divan Kurulu              : Mustafa Sergen YILMAZ , Oğuzhan TOP , Mehmet Kaan ULUERGÜVEN

Denetleme Kurulu        : Berkay BERKER , Çağatay KARAKUŞ , Ahmet Can DÖŞEMECİ

 

 

Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi