Öğrenci Konseyi

Maltepe Üniversitesi Öğrenci Konseyi; öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve geliştirilmesinde haklarını gözetmek, ulusal çıkarlar konusunda duyarlı olmalarını sağlamak amacıyla oluşturulan bir kurumdur.  Üniversite yönetim organları ile öğrenciler arasında etkili bir iletişim kurarak öğrencilerin beklenti ve isteklerini yönetim organlarına iletir, bu bağlamda  öğrencilerin eğitim – öğretim konusundaki kararlara katılımını sağlar.
 
Öğrenci Konseyi Genel Kurulu, Maltepe Üniversitesinin fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve enstitülerin öğrenci temsilcilerinden oluşur ve Konseyin en yüksek karar organıdır.
Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu Öğrenci Konseyi Genel Kurulu  tarafından seçilmiş olup, çalışmalarına  başlamıştır.

Başkan                        : Zafer TOKA – İletişim Fakültesi

Başkan Yardımcısı   :  Deniz KAKCIAĞIZ – Hemşirelik Yüksekokulu

Başkan Yardımcısı   : Ersin ÇAĞLAR – Eğitim Fakültesi

Üye                              : Zeynep Ö. KALYONCU – Güzel Sanatlar Fakültesi

Üye                              : Ömer Burak ARI – Hukuk Fakültesi

Üye                              : Emre GÜREL – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Üye                              : Ali Yaşar KILIÇ – Tıp Fakültesi

Üye                              : Kübra BALCI – Mimarlık Fakültesi

Üye                              : Mustafa KOCATÜRKMEN– Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Denetleme Kurulu :

Rahime GÖKBOĞA - Sosyal Bilimler Enstitüsü

Mehmet Emin KILIÇ - Meslek Yüksekokulu

Elif SAĞLAM – Fen-Edebiyat Fakültesi