Genel Bilgi

Maltepe Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi,  2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 2880 Sayılı Kanun ile değişik 46. ve 47. maddeleri uyarınca düzenlenen 03 Şubat 1984 Tarih ve 18301 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Teşkilatlandırma Yönetmeliği’nin 10. maddesine dayanılarak hazırlanan ve Maltepe Üniversitesi Senatosunun onayıyla yürürlüğe giren yönerge doğrultusunda hizmet vermektedir.

Görevlerimiz

Sağlık, Kültür ve Spor Dairesinin görevleri, öğrencilerin akademik yaşamlarının yanı sıra ilgi alanları doğrultusunda yetenek ve kişiliklerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesine olanaklar sağlamak ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sağlık, kültür ve spor hizmetleri sunmaktır. Aynı hizmetlerden tüm çalışanlarımızın da yararlanmasını sağlamaktır.

Amaçlarımız 

Öğrencilerimizin bedensel, ruhsal ve kültürel anlamda gelişimlerine olanak sağlayacak mesleki, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler düzenlemelerine, düzenlenen etkinliklerin yaygınlaşmasına, katılımın artırılmasına,  yeni ilgi alanları kazanmalarına yardımcı olmaktır.

Öğrencilerimiz, öğrenci kulüplerinde, öğrenci konseyinde, ulusal ve uluslararası etkinliklerde görev alarak, sorumluluk yüklenerek iş hayatına hazırlanmaktadırlar

SKS Dairesi öğrencilerin üniversite yıllarını yaşamlarının en verimli ve mutlu yıllar olarak yaşamaları için gelen tüm istek ve önerilere açık işbirliği içinde çalışmalarını sürdürmektedir.  Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi bu bağlamda aşağıda ayrıntıları verilen hizmetlerin sağlanmasından yükümlüdür.