Engelli Öğrenci Birimi

Engelli Öğrenci Biriminin amacı, üniversitemizde yükseköğrenim gören engelli öğrencilerin, öğrenim hayatlarını ve toplumsal katılımlarını kolaylaştırmak için gerekli tedbirleri almak ve bu yönde düzenlemeler yapmaktır.

Engelli Öğrenci Birimi Maltepe Üniversitesi Senatosunun 06.12.2014 tarihinde onayladığı, yönerge ile yürürlüğe girmiştir,

Engelli Öğrenci Birimi Yönergesi için tıklayınız.